Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Dlatego warto skorzystać z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Matematyka to nie tylko liczby i liczenie! W zajęciach o tematyce matematycznej chodzi szczególnie o to, by rozwijać u dzieci gotowość i zdolność do twórczego myślenia matematycznego, rozwijać radość z nowych nabytych umiejętności i radość korzystania z nich w codziennych sytuacjach, bo przecież… uczymy się czegoś po coś podczas różnego rodzaju zabaw i czynności od najmłodszych lat.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla grupy sześciolatków i dla grupy pięciolatków.

Okres wychowania przedszkolnego jest ważnym etapem, w którym dorośli mają duży wpływ na rozwój umiejętności matematycznych dziecka. Wystarczy wykorzystywać jego naturalną ciekawość, aby matematykę traktował jako intrygującą wyprawę intelektualną. Należy kierować się głównie zasadą – dziecko uczy się tylko przez osobiste doświadczanie, własną aktywność i działanie we wspólnych zabawach. Należ prowokować dziecko do myślenia matematycznego nie tylko przez zadawanie pytań, lecz również stawiać przed nim wyzwania, aktywizujące różne operacje umysłowe, m.in. porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie. Istotne jest zatem organizowanie zajęć inspirowanych ciekawymi zadaniami i grami, które kształtują umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów, pokazują, jak matematyczne doświadczenia wykorzystywać w życiu codziennym, i uczą poszukiwać samodzielnie lub w grupie różnych rozwiązań.