🖍️Dziś przed żłobkiem, na chodniku kredeczki leżały.
Nasze ciocie bez wahania wszystkie je pozbierały.
Lecz co kredki od rana robiły na dworze?
Czy ktoś na pytanie nasze odpowiedzieć może?
Ciocie wcale długo odpowiedzi nie szukały:
Kredki się po prostu bardzo posprzeczały.
Nie mogły się zgodzić, która jest największa.
A co za tym idzie, w pudełku stać pierwsza.
Przez tą swoją kłótnie w tarapaty wpadły.
Nawet nie zauważyły jak z pudełka wypadły.
Na szczęście my wiemy jak je poukładać.
I w dobrej kolejności do pudełka powkładać.🖍️