O! Patrzcie drogie dzieci
Co tak za nami wysoko leci
To latawiec nasz szalony
Lata nam na wszystkie strony.