Mali przyrodnicy się starają i Ziemi ile sił pomagają. O ekologii dużo już wiemy, śmieci segregować chcemy.
Pięknym ptakom pomożemy, budki dla nich zbudujemy. Kwiaty kolorowe posadzimy, to wszystko dla naszej planety czynimy.