W wodzie często jest ich setka,
Trzęsą się jak galaretka,
To meduza, z tego słynie,
Bardziej fruwa niźli płynie…