Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw oraz poszanowania praw innych. W związku z tym, jak co roku, 20 listopada, dzieci z grupy ,,Sarenki” obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki obejrzały krótką prezentację multimedialną pt. ,,Nasze prawa”, poznały „Konwencję o Prawach Dziecka” oraz wysłuchały wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. „O prawach dziecka ”. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat utworu oraz doszły do wniosku, że najważniejszym dla nich jest prawo do miłości. Bardzo często mówiły też o prawie do zabawy, do radości i innych uczuć. Rezultatem obchodów tak ważnego dla nich dnia były plakaty ilustrujące różne prawa, które pięknie ozdobiły szatnię naszego przedszkola 🙂