Pasowanie na Przedszkolaka – grupa Jeżyki

W dniu 21 marca b.r. dzieci z grupy Jeżyki wzięły udział w bardzo ważnej uroczystości jaką jest Pasowanie na Przedszkolaka. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania gości przez wychowawcę i panią Dyrektor. Następnie dzieci zaprezentował swoje umiejętności w krótkiej części artystycznej, dając tym samym dowód jak wiele już potrafią. Śpiewały, tańczyły, podjęły pierwsze próby recytacji wiersza.
Po części artystycznej dzieci obiecały m.in. zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem oraz być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy, pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz książkę. Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku w towarzystwie gości – rodziców.