Powietrze – Woda
Ziemia – Ogień

O czterech żywiołach,
Coś Ci powiem,
Do życia są niezbędne nam,
Lecz dobrą radę,
Tobie dam
Korzystaj z nich rozważnie,
I traktuj bardzo poważnie.