Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii https://przedszkole-polanow.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zalacznik-Nr-1-do-Procedury-bezpieczenstwa-01.10.2020.pdf