Procedury i zarządzenia https://przedszkole-polanow.pl/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURY-I-ZARZĄDZENIE-ŻŁOBEK.pdf