24 i 28 lutego w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia dla 5-6 latków z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadził pan Łukasz Maszke – ratownik medyczny.Opowiedział dzieciom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe.Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pana ratownika dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon.Duże wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji, zarówno osoby dorosłej jak i dziecka.Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.Oczywiście szkolenie nie zrobi z przedszkolaków profesjonalnych ratowników, ale nauczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.