Środków transportu jest na świecie wiele. My je dzielnie poznajemy, co raz więcej o nich wiemy. Jedne po niebie latają, inne po wodzie pływają, czasami po ulicach jadą lub mkną po szynach z maszynistów obsadą. W życiu są nam potrzebne, czasami wręcz niezbędne.