W tłusty czwartek
przez dzień cały
słodkim królem –
pączek mały.🍩🍩