Tropy prowadzą we wszystkie strony.
Kto mógł zostawić je?
Zagadkę poznać chcemy!
Więc po śladach wędrujemy.