Podczas wycieczki do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, dzieci zapoznały się z zawodem strażaka, jego zadaniami, a także wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem .
Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne, ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.
Przedszkolaki dowiedziały się również, jak postępować w przypadku zagrożenia pożarem i zatruciem czadem.

Wrażeń było bardzo dużo. Uśmiechy dzieci mówią wszystko ☺️