Wyprawa na Świętą Górę Polanowską i odwiedziny w zagrodzie zwierząt Pana Leszka.