Zaproszenia już gotowe
wyruszają w swoją drogę.
Żeby nasi goście mili
nas w żłobeczku odwiedzili.